Data/Images/mp_home.jpg
Kontrola infekcija Medicinski gasovi Infektivni otpad OP sale i tretman pacijenata
Lider na domaćem tržištu u smislu isporuke i instalacije sterilizatora, mašina za pranje medicinskih elemenata i potrošnog materijala (pakovanje i kontrola sterilizacije)… Pouzdan partner sa dugogodišnjim iskustvom u radu sa opremom za pripremu, distribuciju, kontrolu i upotrebu medicinskih gasova (kiseonik, vazduh, vakuum, azot-suboksid)... Oprema (sterilizatori, mašine za mlevenje i sl.), rezervni delovi i potrošni materijal (kese, kutije za igle, nalepnice itd.) za tretman infektivnog otpada... Oprema i potrošni materijal koji se koriste u operacionim salama za intervencije na pacijentima (hirurški konci, silikonski implanti i sl.), kao i za kasniju negu i tretman pacijenata...